วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์และความหมาย

Share ware  แชร์แวร์ คือโปรแกรมที่ ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้ ความสามารถที่ใช้งานได้ หรือ ระบบความสะดวกสบาย แชร์แวร์มักเปิดให้ดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวป หรือ จากแผ่นซีดีที่แถมมากับนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์จุดประสงค์ของโปรแกรมแชร์แวร์ก็เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรม ก่อนตัดสินใจถึงความคุ้มค่าสำหรับการซื้อสิทธิ์โปรแกรมตัวเต็ม
 Free wareฟรีแวร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1] (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า
Extract : ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร ส่วนที่ตัดตอนมา
compress : 1. ผ้ากดปากแผล, ลูกประคบ  2. กด, ย่อ, อัด  3. ความกด
Interface (ตัวประสาน): หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
Backup (สำรอง,การสำรอง) :  หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่แฟ้มต้นฉบับเกิดเสียหรือสูญหายไป ในโปรแกรมระบบดอส คำสั่ง " backup " เป็นคำสั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลที่กำหนดเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ในกรณีจำเป็น แฟ้มข้อมูลที่คัดลอกมาไว้ใช้เพื่อการนี้เรียกว่า "แฟ้มข้อมูลสำรอง" (backup file ) และใช้นามสกุลว่า .bak ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่มีไว้สำรองในกรณีที่เครื่องที่ใช้อยู่เสียไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น